COVID-19 vaccinatie

Vlaanderen gaat vanaf midden september 2023 van start met de nieuwe COVID-19 vaccinatiestrategie, hierbij wordt het advies van de Hoge Gezondheidsraad strikt opgevolgd.

Dit jaar komen er geen grote vaccinatiecentra, maar zullen de vaccins worden toegediend via de eerstelijnsgezondheidssector: huisartsen, apothekers en verpleegkundigen.

Als huisartsenpraktijk hebben we beslist onze patiënten zelf te vaccineren.
We voorzien enkele vaccinatiemomenten waarop u kosteloos kan langskomen, dit op afspraak, en enkel en alleen voor de toediening van het vaccin.

Op volgende dagen is het mogenlijk om, op afspraak, uw COVID-19 vaccin te laten zetten bij ons in de praktijk:

 • Woensdagvoormiddag 27 september
 • Donderdagvoormiddag 28 september
 • Vrijdagnamiddag 29 september

Een afspraak dient u te maken via het secretariaat, dit kan aan de balie of telefonisch op het nummer 09/230 64 60, dagelijks van 8u tot 12u en 15u tot 19u

De vaccinaties zijn niet verplicht, maar bieden bescherming tegen een ernstig ziekteverloop.
Aan de risicogroepen wordt het vaccin sterk aanbevolen. Voor andere individuele personen staat het vrij om zich te laten vaccineren.

Het gaat om:

 • iedereen van 65 jaar of ouder;
 • personen met bepaalde onderliggende gezondheidsproblemen;
 • personen die langdurig verblijven in een zorgvoorziening;
 • personen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling en hun gezinsleden;
 • zwangere vrouwen;
 • personen met obesitas (BMI > 40); en
 • alle personen werkzaam in de zorgsector, in en buiten zorginstellingen.

Griepvaccinatie

Je laten vaccineren is het beste beschermmiddel tegen de seizoensgriep.

De periode van de griepvaccinaties is altijd erg druk in onze huisartsenpraktijk.
Om ervoor te zorgen dat u tijdens de week voldoende de mogelijkheid heeft om uw arts te consulteren, organiseren we dit jaar opnieuw twee vaccinatievoormiddagen, dit op zaterdag 18 november en zondag 19 november.

Deze raadpleging is volledig kosteloos, op afspraak en enkel en alleen bedoeld voor het griepvaccin.
Tijdens deze raadpleging zal de arts geen andere vragen beantwoorden of medicatie voorschrijven.

Een afspraak dient u te maken via het secretariaat, dit kan aan de balie of telefonisch op het nummer 09/230 64 60, dagelijks van 8u tot 12u en 15u tot 19u.

De dag van de raadpleging dient u enkel uw identiteitskaart en griepvaccin mee te brengen.
U dient dit vaccin in de koelkast te bewaren.

De griepprik is sterk aanbevolen voor volgende risicogroepen:

 • 65-plussers;
 • personen met bepaalde onderliggende gezondheidsproblemen;
 • personen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling;
 • personen die langdurig verblijven in een zorgvoorziening;
 • zwangere vrouwen;
 • alle personen werkzaam in de zorgsector in en buiten zorginstellingen; en
 • iedereen die onder hetzelfde dak woont met deze risicopersonen of met kinderen jonger dan 6 maanden.