Openingsuren secretariaat

  • MAANDAG tot VRIJDAG : 8u tot 12u en 15u tot 19u

In de voormiddag kan u terecht bij onze medisch secretaresse Nancy en in de namiddag bij onze medisch secretaresse Ann.

Gelieve u steeds aan te melden aan het onthaal en niet onmiddellijk plaats te nemen in de wachtzaal.
Nieuwe patiënten dienen zich steeds aan te melden aan het secretariaat met de EID, kids-ID of ISI+ kaart.

Tijdens de openingsuren kan u ons telefonisch bereiken 09 230 64 60.

Indien u de huisarts wenst te spreken, zal u eerst op het secretariaat terecht komen. Wij zullen u eerst ten woord staan om de hulpvraag te identificeren en u indien nodig door te schakelen met de dokter. Bij het spreken van de dokter vragen wij u om het gesprek zo kort mogelijk te houden. Zowel de dokter als de patiënt worden niet graag gestoord tijdens de consultaties

Voor het maken van een afspraak of andere administratieve zaken, kan u bij het secretariaat terecht en vragen wij u om daarvoor de dokter niet te storen.

Telefonische diagnoses worden niet gesteld. Daarvoor dient u een afspraak te maken bij de dokter als ook voor uitgebreid advies vragen wij u ook om een afspraak te maken.
Wij zullen uw naam en telefoonnummer noteren zodat de dokter u kan contacteren na de consultaties.

U kan ons ook contacteren via e-mail : info@huisartsenflorastraat.be

Voorschriften en andere documenten

Voorschriften, attesten en documenten kunnen enkel opgehaald worden tijdens de openingsuren van het secretariaat. Gelieve daar rekening mee te houden.

Wachten in de gangen om de dokter te spreken tussendoor vertraagt de consultaties en stoort de andere patiënten. Gelieve steeds tijdens de openingsuren te komen.

Een regelmatige opvolging van chronische medicatie is noodzakelijk en adviseren wij u om regelmatig op controle te komen. Onder chronische medicatie valt ook de anticonceptiepil. Indien u voorschriften nodig heeft, vragen wij dit steeds na bij de dokter. Als het voorschrift klaarligt, contacteren wij u maar het is ook mogelijk dat u op afspraak moet komen indien de dokter dit aangeeft.

U vraagt best tijdens het consult voldoende voorschriften tot aan uw volgende controle.

Valse attesten zullen steeds geweigerd worden aangezien de dokter enkel attesten mag schrijven die stroken met de waarheid. Attesten voor arbeidsongeschiktheid of schoolverlet in het verleden kunnen we niet schrijven. Maak steeds een afspraak indien u een attest nodig hebt voor deze zaken.

Via e-mail kunnen we geen medische vragen, medische verslagen en onderzoeksresultaten versturen. U kan een kopie aan het secretariaat verkrijgen. Bij medische problemen adviseren wij om op afspraak te komen zodat wij u kunnen onderzoeken.