Wij zijn officieel erkend als opleidingspraktijk.

HAIO staat voor Huisarts in Opleiding. Een HAIO is een afgestudeerd arts die zich na 6 jaar basisopleiding, gedurende 3 jaar verder specialiseert in de huisartsgeneeskunde. De HAIO leert al doende in een erkende opleidingspraktijk met een praktijkopleider als supervisor. In onze praktijk werd Dr. De Boever als praktijkopleider erkend door het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO) en de erkenningscommissie voor huisartsen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

De HAIO voert alle taken (raadplegingen, huisbezoeken en wachtdiensten) zelfstandig als huisarts uit. Hij werkt onder de verantwoordelijkheid van de opleidende arts. Dit betekent dat de HAIO regelmatig overlegt met uw huisarts en hij elk moment iemand van de vaste huisartsen kan bereiken voor overleg.

Net als de andere huisartsen heeft de HAIO inzage in uw globaal medisch dossier, zodat hij snel op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis. Uiteraard gelden ook voor hem de regels van het beroepsgeheim. De HAIO werkt aan dezelfde honoraria en terugbetalingstarieven als de overige huisartsen in de praktijk.