Het Globaal Medisch Dossier of GMD is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.
Het bevat gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis, sociale en administratieve gegevens, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over de gevolgde behandelingen, gegevens over genomen medicatie en vaccinaties.
De huisarts heeft op basis van uw GMD een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand waardoor hij beter kan beoordelen welke onderzoeken of behandelingen nodig zijn.
De huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD. Het verzamelen van uw medische gegevens door één huisarts zorgt voor een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.
Het GMD zorgt ervoor dat de communicatie tussen de huisarts, de specialist en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd verloopt.

Wij werken steeds als team, wat betekent dat we allemaal uw medisch dossier beheren en toegang hebben tot alle belangrijke informatie van uw Globaal Medisch Dossier.

Het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekeringen) voorziet een vergoeding voor het bijhouden van uw GMD. Éénmaal per kalenderjaar zal uw huisarts een vastgesteld bedrag aanrekenen. Dit bedrag wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Wanneer u een andere dokter raadpleegt, vraag steeds om de nodige informatie door te geven aan uw huisarts.

Indien u verhuist of verandert van huisarts kan u uw GMD opvragen.

Preventie

Voor 45- tot 70-jarigen voorziet het RIZIV vanaf 1 april 2011 jaarlijks een vergoeding van 10 € in het kader van ziektepreventie (bijvoorbeeld advies over levensstijl, uitstrijkje, bloedafname, voedingsadvies, vaccinatie opvolging, ...). De arts heeft het recht om jaarlijks per patiënt 10 € te vragen hiervoor. De kosten worden u aangerekend tijdens de consultatie en worden integraal terugbetaald door de mutualiteit.