Voorschriften, attesten en documenten kunnen enkel opgehaald worden tijdens de openingsuren van het secretariaat. Gelieve daar rekening mee te houden.

Wachten in de gangen om de dokter te spreken tussendoor vertraagt de consultaties en stoort de andere patiënten. Gelieve steeds tijdens de openingsuren te komen.

Een regelmatige opvolging van chronische medicatie is noodzakelijk en adviseren wij u om regelmatig op controle te komen. Onder chronische medicatie valt ook de anticonceptiepil. Indien u voorschriften nodig heeft, vragen wij dit steeds na bij de dokter. Als het voorschrift klaarligt, contacteren wij u maar het is ook mogelijk dat u op afspraak moet komen indien de dokter dit aangeeft.

U vraagt best tijdens het consult voldoende voorschriften tot aan uw volgende controle.

Valse attesten zullen steeds geweigerd worden aangezien de dokter enkel attesten mag schrijven die stroken met de waarheid. Attesten voor arbeidsongeschiktheid of schoolverlet in het verleden kunnen we niet schrijven. Maak steeds een afspraak indien u een attest nodig hebt voor deze zaken.

Via e-mail kunnen we geen medische vragen, medische verslagen en onderzoeksresultaten versturen. U kan een kopie aan het secretariaat verkrijgen. Bij medische problemen adviseren wij om op afspraak te komen zodat wij u kunnen onderzoeken.

E-attest en E-fact

Sinds kort krijgt u geen getuigschrift meer op papier maar wordt deze elektronisch geregeld.

De betaling gebeurt automatisch door uw mutualiteit binnen de 2 à 5 werkdagen.